دسته: مماس یاب

مماس یاب مکانیکی

لبه یابی با دقت ۰۱.۰ میلیمتر سرعت اسپیندل بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ دور در دقیقه اسپیندل با حدود ۵۰۰ دور بر دقیقه به آرامی به قطعه کار نزدیک شود. زمانی که محور مماس یاب قطعه را لمس می کند، مماس یاب یک قطعه واحد به نظر می رسد در لحظه خارج شدن محور مماس یاب از مرکز, فاصله لبه قطعه از محور اسپیندل ۵ میلیمتر است

مماس یاب آژیری نوری

بدون نیاز به چرخش اسپیندل. لبه یابی سریع با دقت۰۱.۰ میلیمتر. کاهش زمانهای تنظیم جهت ماشینکاری . اعلام مماس یابی به دو روش نوری و آژیری در سه محور z,y,x تذکر: هنگام لبه یابی اسپیندل در حالت توقف کامل باشد

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس