دسته: گیره

گیره چرخشی ۲

بادی – بدنه پیچی * برای انتخاب جهت چرخش به نمای باال نگاه کنید. ** در دو حالت کلمپ (R و L )، ۲۵ %حرکت بازوی گیره در راستای محور Y به صورت خطی و سپس ۹۰ درجه به سمت موقعیت میچرخد. *** هوای مصرفی در یک باز و بست. چیدمان: مشخصات: جک دو طرفه. بدنه آلومینیومی مقاوم. بدنه آنودایز شده برای مقاومت در برابر خوردگی. میله پیستون با روکش کُرُم سخت قطعات مکانیزم، از

گیره چرخشی

بادی- بدنه فلانچی * برای انتخاب چرخش به نمای بالا نگاه کنید ** در دو حالت کمپ (R و L)، %۲۵ حرکت بازوی گیره در راستای محور Y به صورت خطی و سپس ۹۰ درجه به سمت موقعیت میچرخد. *** هوای مصرفی در یک باز و بست چیدمان: – نصب بر روی صفحه قلاویز شده بوسیله پیچ آلن سر استوانه مشخصات: جک دو طرفه بدنه آلومینیومی مقاوم بدنه آنودایز شده برای مقاومت در برابر خوردگی

گیره اهرمی

مشخصات: جک دوطرفه بدنه آلومینیومی مقاوم بدنه آنودایز شده برای مقاومت در برابر خوردگی میله پیستون با روکش کُرُم سخت قطعات مکانیزم، از فولاد سخت و سیاه کاری شده، تولید گردیده است. تذکر: استفاده از واحد مراقبت(فیلتر و روانکار) ضروری است. (فشار کاری ۶بار می باشد) هوای مصرفی در یک باز و بست. چیدمان: نصب بر روی صفحه قلاویز شده به وسیله پیچ آلن سراستوانه. تذکر: گیره اهرمی تنها در محور Y فشار ایجاد می

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس