دسته: آناروبیک

چسب آناروبیک- نگهدارنده

نگـهدارنـده لاک سـت بهتـرین جایگزین برای انطـبـاقات پـرسـی و حـتی دقـیـق در انـواع قطعات استوانه ای می باشد. استفاده از آن برای قطـعاتی که در جای خود لق شده نیز مرسوم است. بطور کلی برای نصب چرخدنده، چرخ زنجیر, بوش، بلبرینگ و غیره در هوزینگ یا روی شافت ها بکار می رود. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

چسب آناروبیک- آب بندی سطوح

واشـر سـازلاک سـت برای درز بندی کامل دو صفحه بکار می رود. واشر ساز پس از بستن دو صفحه روی یکدیگر کلیه ناصافی ها را پر کرده و بهترین درز بندی را بوجود می آورد. اضافـه لاک ست باقیمانده در داخـل دستگاه سخت نشده و بدون ایجاد مزاحمت یا آلودگی از سیستم خارج می شود. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

چسب آناروبیک – آب بندی کننده

در اتصالات رزوه ای و لوله ها برای آب بندی یا بر طرف کردن احتمال نشتی بکار می رود. بر خلاف تفلون یا خمیر و کنف در اثر ارتعاش، اتصال باز نشده و نشتی نخواهد داشت. محل اتصـال از خوردگـی محفـوظ مانده و تا زمان باز کردن (با ابزار های معمولی) خواص خود را حفظ می کند. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

چسب آناروبیک- قفل کننده

جهت محکم نگه داشتن پیچ و مهره هایی احتمالا ً یا دائـما ً در اثر ارتـعاش یا بـارهای ضربه ای باز می شوند بکار می رود . در رزوه استـفاده شـده از خـوردگی جـلوگیری نموده آب بندی نیز می کند. در صورت انتـخاب صحیح نوع چسب پـس از چسبـاندن امکان باز کردن پـیچ با ابـزار های معمولی وجود دارد. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس