نوشته های برچسب زده شده: "محدودیت های سامانه تزریق گرم چیست؟"

محدودیت های سامانه تزریق گرم چیست؟

تغییر رنگ کمی زمان بر بوده و با ضایعات همراه است. سامانه به آسیب های مکانیکی مثل رطوبت و زنگ زدگی حساس است.وجود ناخالصی ها ممکن است به مسدود شدن مسیر تزریق منجر شود. فضای لازم برای جانمایی نازل ها خصوصا در قطعات کوچک ممکن است باعث محدودیت تعداد حفره شود. سامانه نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتر و کسب مهارت و تجربه دارد

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس