نوشته های برچسب زده شده: "مماس یاب sk100"

مماس یاب مکانیکی

لبه یابی با دقت ۰۱.۰ میلیمتر سرعت اسپیندل بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ دور در دقیقه اسپیندل با حدود ۵۰۰ دور بر دقیقه به آرامی به قطعه کار نزدیک شود. زمانی که محور مماس یاب قطعه را لمس می کند، مماس یاب یک قطعه واحد به نظر می رسد در لحظه خارج شدن محور مماس یاب از مرکز, فاصله لبه قطعه از محور اسپیندل ۵ میلیمتر است

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس