نوشته های برچسب زده شده: "مماس یاب"

مماس یاب آژیری نوری

بدون نیاز به چرخش اسپیندل. لبه یابی سریع با دقت۰۱.۰ میلیمتر. کاهش زمانهای تنظیم جهت ماشینکاری . اعلام مماس یابی به دو روش نوری و آژیری در سه محور z,y,x تذکر: هنگام لبه یابی اسپیندل در حالت توقف کامل باشد

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس