نوشته های برچسب زده شده: "چسب اناروبیک"

چسب آناروبیک- آب بندی سطوح

واشـر سـازلاک سـت برای درز بندی کامل دو صفحه بکار می رود. واشر ساز پس از بستن دو صفحه روی یکدیگر کلیه ناصافی ها را پر کرده و بهترین درز بندی را بوجود می آورد. اضافـه لاک ست باقیمانده در داخـل دستگاه سخت نشده و بدون ایجاد مزاحمت یا آلودگی از سیستم خارج می شود. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

چسب آناروبیک – آب بندی کننده

در اتصالات رزوه ای و لوله ها برای آب بندی یا بر طرف کردن احتمال نشتی بکار می رود. بر خلاف تفلون یا خمیر و کنف در اثر ارتعاش، اتصال باز نشده و نشتی نخواهد داشت. محل اتصـال از خوردگـی محفـوظ مانده و تا زمان باز کردن (با ابزار های معمولی) خواص خود را حفظ می کند. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

لاک ست چیست؟

چسب آناروبیک یا لاک ست چسبـهای آناروبیک (لاکست) دارای پایه دی متیل اکریـلات (پلیمری) بوده و مایع است . نمونه های مختلف آن دارای غلظت ، استحکام و تحمل دمایی متفاوت می باشد. لاک ست در غیاب هوا موقعی که بین دو سطح فلزی قرار گیرد سخت می شود و اضافـه آن در مجـاورت هوا سخت نشده و به راحتی قابل پاک کردن است. وجود هوا در ظروف نگـهداری چسب ضروری است و در حجمهای

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس