نوشته های برچسب زده شده: "چسب لاک ست"

چسب آناروبیک- قفل کننده

جهت محکم نگه داشتن پیچ و مهره هایی احتمالا ً یا دائـما ً در اثر ارتـعاش یا بـارهای ضربه ای باز می شوند بکار می رود . در رزوه استـفاده شـده از خـوردگی جـلوگیری نموده آب بندی نیز می کند. در صورت انتـخاب صحیح نوع چسب پـس از چسبـاندن امکان باز کردن پـیچ با ابـزار های معمولی وجود دارد. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس