نوشته های برچسب زده شده: "PCL"

گیره اهرمی

مشخصات: جک دوطرفه بدنه آلومینیومی مقاوم بدنه آنودایز شده برای مقاومت در برابر خوردگی میله پیستون با روکش کُرُم سخت قطعات مکانیزم، از فولاد سخت و سیاه کاری شده، تولید گردیده است. تذکر: استفاده از واحد مراقبت(فیلتر و روانکار) ضروری است. (فشار کاری ۶بار می باشد) هوای مصرفی در یک باز و بست. چیدمان: نصب بر روی صفحه قلاویز شده به وسیله پیچ آلن سراستوانه. تذکر: گیره اهرمی تنها در محور Y فشار ایجاد می

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس