نوشته های برچسب زده شده: "PCS"

گیره چرخشی

بادی- بدنه فلانچی * برای انتخاب چرخش به نمای بالا نگاه کنید ** در دو حالت کمپ (R و L)، %۲۵ حرکت بازوی گیره در راستای محور Y به صورت خطی و سپس ۹۰ درجه به سمت موقعیت میچرخد. *** هوای مصرفی در یک باز و بست چیدمان: – نصب بر روی صفحه قلاویز شده بوسیله پیچ آلن سر استوانه مشخصات: جک دو طرفه بدنه آلومینیومی مقاوم بدنه آنودایز شده برای مقاومت در برابر خوردگی

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس