دسته: آموزش

معرفی نازل های سری رها

نــازل های سـری رهـا بـه طـورخـاص بـرای فرآینـدهـای طـاقـت فـرسـا، پلیمرهـای فـنـی و مهندسـی در دو نـوع D536 وD537 عرضه شده اند. D536 برای تزریق مستقیم در فرآیندهای تک حفره ای با بالاترین همگن سازی دما در کارهای پر حجم و سنگین مناسب است. D537 برای تزریق در فرآیندهای چنـد حفره ای با بلوک تقسیــم کننـده با حداکثر همگن سازی دما در کاربردهای پرحجم و سنگین مناسب است ویژگی ها و مزایا فاصله مرکز تا

محدودیت های سامانه تزریق گرم چیست؟

تغییر رنگ کمی زمان بر بوده و با ضایعات همراه است. سامانه به آسیب های مکانیکی مثل رطوبت و زنگ زدگی حساس است.وجود ناخالصی ها ممکن است به مسدود شدن مسیر تزریق منجر شود. فضای لازم برای جانمایی نازل ها خصوصا در قطعات کوچک ممکن است باعث محدودیت تعداد حفره شود. سامانه نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتر و کسب مهارت و تجربه دارد

چرا سامانه تزریق گرم؟

سامانه تزریق گرم سالهاست مورد توجه قالبسازان داخلی قرار گرفته و با رشد محدودی در حال تکامل میباشد. این مسیر باید با سرعت بیشتر طی شود چرا که تأخیر در آن به قیمت دور شدن صنعت داخلی از بازار روز تولید قطعات پلاستیک تمام خواهد شد. دلیل فراگیر شدن سامانه های تزریق گرم مزایای منحصر به فرد آن است. بنحوی که علیرغم سرمایه گذاری بیشتر دارای توجیه بالای اقتصادی متناسب با حجم تولید است. این

توضیح در مورد جنس بدنه قالب

۱.۲۰۸۳ مقاوم به خوردگی – قابل سختکاری عمقی صفحات حفره و ماهیچه ها در قالبهای تزریقی – خصوصا برای فرآیندهای با خوردگی شیمیایی ۱.۲۳۱۱ فولاد ابزاری با پیش سختی صفحات حفره و ماهیچه ها در قالبهای تزریقی با قابلیت پولیش کاری خوب – قابل اسید کاری و اسپارک می باشد. ۱.۲۳۱۲ فولاد ابزاری با پیش سختی و قابلیت ماشینکاری خوب صفحات حفره و کفشک ها در قالهای تزریقی و دایکست. ۱.۲۳۴۳ و ۱.۲۳۴۴ فولاد ابزاری

توضیح در مورد جنس پران

W ,فولاد ابزاری آلیاژی خصوصیـات : فـولادابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سایشـی متوسـط. کاربــرد: ماهیچــه و پــران قالبهــای تزریــق پلاســتیک، قالبهــای ترموســت(باکالیـت و…)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غیـرآهنـی، پلاسـتیک هـا وکاغـذ. WAS ، فولاد ابزاری گرمکار – مناسب برای نیتروره کردن خصوصیـات : فـوالدگرمـکاردارای کـرم ، مولیبـدن و وانادیـوم بـا اسـتحکام مغـزبیـش از ۱۴۰۰ mm2/N ، مقـاوم تاC°۶۵۰ ، سخـتی سطـح نیتروره شـده بیـش از ۳.۰ ۹۵۰HV. کاربـرد:ماهیچــه

توضیح درمورد جنس سنبه ، ماتریس و پران

WS ، فولاد ابزاری آلیاژی خصوصیات: فولادابزاری سخت و چقرمه ،مقاومت سایشی متوسط. کاربرد: ماهیچه وپران قالبهـای تزریق پلاستیـک، قالبهای ترموسـت(باکالیت و…)، برای قالبهای برش روی ورقهای فولادی نرم ، فولادهای کم کربن، فلزات غیرآهنی، پلاستیک ها و کاغذ . HWS ، فولاد ابزاری کربن و کرم بالا (۱۲ %کرم) خصوصیات: مقاومت بالا به سایش. کابرد: انواع قالب های برش وتریم برای ورقهای فولادی کربنی، فولادی آلیاژی، فلزات غیرآهنی، پلاستیک ها و کاغذ HSS ،

کیفیت،لقی ها و نیروی برش

کیفیت برش لقی های برش نکات : صافی ماتریس (S )برابر با ضخامت ورق ولی حداقل ۳ میلیمتر در نظر گرفته می شود. در بسیاری از موارد از صافی ماتریس صرف نظر شده و لقی زاویه ای از لبه برش شروع می شود که در این صورت مقدارa بین °۱/۸ تا °۱/۲ بسته به حجم تولید و سایر شرایط تعیین می شود. در صورت استفاده از صافی ماتریس a حداکثرتا °۲ درنظر گرفته می شود

چسبـ های یو.وی (لاک ست)

بصورت تک جزئی و بدون حلال است. این سری چسب ها به سهولت قابل استفاده بوده و در زمان کوتاه با تابش نور یو.وی یا نور مرئی سخت گردیده و معمولا تولید و مونتاژ سریالی(مستمر) مورد نیاز می باشد. مزایا: ۱ -تک جزئی ۲ -استفاده آسان ۳ -سریع سخت شونده ۴ -سخت شدن در دمای محیط ۵ -غلظت کم مواد آلاینده در محیط کار ۶ -درجه حرارت پایین در طول زمان سخت شدن

چسب آناروبیک- نگهدارنده

نگـهدارنـده لاک سـت بهتـرین جایگزین برای انطـبـاقات پـرسـی و حـتی دقـیـق در انـواع قطعات استوانه ای می باشد. استفاده از آن برای قطـعاتی که در جای خود لق شده نیز مرسوم است. بطور کلی برای نصب چرخدنده، چرخ زنجیر, بوش، بلبرینگ و غیره در هوزینگ یا روی شافت ها بکار می رود. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

چسب آناروبیک- آب بندی سطوح

واشـر سـازلاک سـت برای درز بندی کامل دو صفحه بکار می رود. واشر ساز پس از بستن دو صفحه روی یکدیگر کلیه ناصافی ها را پر کرده و بهترین درز بندی را بوجود می آورد. اضافـه لاک ست باقیمانده در داخـل دستگاه سخت نشده و بدون ایجاد مزاحمت یا آلودگی از سیستم خارج می شود. جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس