دسته: فنرها

فنر مقطع مستطیلی

مقطع مفتول فنر مستطیل بنفش/ سبز روشن محدوده دمای فنر: رنگ سبز رنگ آبی رنگ قرمز رنگ زرد مقطع مفتول فنر مستطیل – رنگ قهوه ای/ نقره ای نکات: ۱ .هرگونه آسیب بر روی سطح فنر)بریدگی، خراش، سایش و…( بطور قابل توجهی در طول عمر فنر موثر می باشد. ۲ .پیش بار حداقل ۵ درصد از طول کل فنر در نظر گرفته شود جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس