دسته: مهره

مهره واشردار

جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده ارتفـاع یک و نیم برابر قطر. درجه استحکام ۱۰ * مغایر با DIN 6331

مهرهT

درجه استحکام۱۰. اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد. * استفاده از تمام طول رزوه الزامیست ** مازاد بر ۵۰۸ D

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس