دسته: چسب قطره ای

چسب قطره ای

با پایه سیناکریلیت چسب قطره ای با پایه سیـاناکریلیت در مجاورت هوای مرطـوب و در ضخامت کم سخـت می شـود و بعـنوان یک چـسب با مصـارف عـمومی د رغلـظت و استـحکام مختلف تولید می شود . پـس از چــسباندن دارای تحمـل دمایی از ۲۰- درجه سانتیگراد تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد چسـب قطره ای در قوطی های ۱۰ ، ۲۰ و ۵۰ گرمی عرضه می شود . جهت دریافت کاتالوگ کاربرد و خواص به شماره واتساپ

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس