نوشته های برچسب زده شده: "اسپری سیلیکونی"

لاک ست WD40 اسپری سیلیکونی

ماده فعال دراز مدت، یک روغن چسبناک غیر قابل انباشت است که روی سطح مورد استفاده قرار میگیرد و باعث رطوبت و حفاظت از رطوبت می شود. این روغن با یک هیدروکربن فرار رقیق شده است تا مایع ویسکوزیته کم را که می تواند برای نفوذ در شکاف ها نفوذ کند، بوجود می آورد. هیدروکربن فرار پس از آن تبخیر می شود، در نتیجه روغن را ترک می کند. خواص آن را در تنظیمات داخلی

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس