نوشته های برچسب زده شده: "جنس بدنه قالب"

توضیح در مورد جنس بدنه قالب

۱.۲۰۸۳ مقاوم به خوردگی – قابل سختکاری عمقی صفحات حفره و ماهیچه ها در قالبهای تزریقی – خصوصا برای فرآیندهای با خوردگی شیمیایی ۱.۲۳۱۱ فولاد ابزاری با پیش سختی صفحات حفره و ماهیچه ها در قالبهای تزریقی با قابلیت پولیش کاری خوب – قابل اسید کاری و اسپارک می باشد. ۱.۲۳۱۲ فولاد ابزاری با پیش سختی و قابلیت ماشینکاری خوب صفحات حفره و کفشک ها در قالهای تزریقی و دایکست. ۱.۲۳۴۳ و ۱.۲۳۴۴ فولاد ابزاری

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس