نوشته های برچسب زده شده: "ماتریس برش بدون پله"

ماتریس برش

بدون پله – با پله قطرهای d1 و d2 با دقت در هم مرکزی سنگ خورده است . پیشانی ماتریس سنگ خورده است . در ماتریس های D266 و D267 امکان ایجاد هر اندازه و هر فرمی فراهم شده است. سوراخ d1 جهت عبور سیم وایرکات ایجاد شده است. جهت دریافت کاتالوگ به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس