نوشته های برچسب زده شده: "ماشین کاری"

آب صابون و ضد باکتریها

آب صابون و ضد باکتریها آب صابون ترکیبی از یک نوع روغن حل شونده و آب است، از دیر باز یکی از ضروریات ماشینکاری و عملیات تراشکاری قطعات می باشد.از مهم ترین خواص یک روغن حل شونده, خنک کنندگی و روانکاری نوک ابزار در محل تماس با قطعه کار است.در کنار این خواص, روغن و آب باید بتوانند به خوبی در یکدیگر حل شوند و همچنین در برابر رشد باکتریها و قارچها مقاوم باشد(از ایجاد

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس