نوشته های برچسب زده شده: "واشر"

مهره واشردار

جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده ارتفـاع یک و نیم برابر قطر. درجه استحکام ۱۰ * مغایر با DIN 6331

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس