نوشته های برچسب زده شده: "پلیسه گیر پی کی"

پلیسه گیر

پلیسه گیری قطعات پلاستیکی و فلزات نرم.با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه، تیغه براحتی در وضعیت مناسب پلیسه گیری قرار می گیرد. تیغه با چرخاندن قسمت جلوی دست گیره به راحتی قابل تعویض است . در مدل دست گیره فلزی تیغه به صورت فشاری تعویض می گردد. پلیسه گیری تمام تیغه ها بجز K43 در جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد پلیسه گیری تیغه K43 در هر دو جهت عقربه های ساعت و خالف عقربه

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس