نوشته های برچسب زده شده: "PCR"

گیره چرخشی ۲

بادی – بدنه پیچی * برای انتخاب جهت چرخش به نمای باال نگاه کنید. ** در دو حالت کلمپ (R و L )، ۲۵ %حرکت بازوی گیره در راستای محور Y به صورت خطی و سپس ۹۰ درجه به سمت موقعیت میچرخد. *** هوای مصرفی در یک باز و بست. چیدمان: مشخصات: جک دو طرفه. بدنه آلومینیومی مقاوم. بدنه آنودایز شده برای مقاومت در برابر خوردگی. میله پیستون با روکش کُرُم سخت قطعات مکانیزم، از

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس